ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

 

 

BALLAGÁSI VERSEK,IDÉZETEK

 

 

 

 

 

 

 

SZUHANICS ALBERT

 

Ballagni könnyekkel...

 

 

 

Kezünkben virágok, szemünkben könnyek, 
nemrég még azt hittük, búcsúzni könnyebb. 
Ásít a tanterem, üresen áll majd, 
de most még hallgat egy bús ballagásdalt.

 

 

 

Bal kézben virágok, jobb kéz a vállon, 
míg láncban lépkedünk, az ének szálljon! 
Kedves tanáraink búcsúzunk végleg, 
tőletek mit kaptunk? Csak jót és szépet!

Kicsinyke tarisznyánk jelképes emlék, 
benne a pogácsa, érkeztünk nemrég... 
máris tovább megyünk, sodor a sorsunk, 
örökké szép emlék az hogy itt voltunk.

Búcsúzunk tőletek, kedves tanárok, 
míg tart az életünk, emlékszünk rátok. 
A szívünk itt hagyjuk, lelkünkben vagytok, 
hálából nagy csokor virágot kaptok!

Tanterem, folyosó... ballagunk végig, 
szomorú énekünk felszáll az égig. 
Sok élmény, barátság köt össze minket, 
ápoljuk gyönyörű emlékeinket!

Szeretett iskolánk, elmegyünk innen, 
amit itt tanultunk, kincs lesz majd minden. 
Megyünk a jövőbe, az ajtó tárva, 
csak szívünk szomorú s bús lelkünk árva.

Búcsúzunk, elmegyünk, e méla ünnep 
megőrzi majd tisztán ifjú szívünket... 
Lejárt a mi időnk, ejtünk sok könnyet, 
ballagni, így fénylő szemekkel könnyebb.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

„ És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz és te is tiszta , s jó vagy
Egy tekintetük elhitesse véled
Szép dolgokért élsz, és érdemes élned. "

 

Váci Mihály

 

 

 

 

 

„ Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes. "

 

Tóth Árpád

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell. "

 

Váci Mihály

 

 

 

Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha,
remény, csalódás, küzdelem, bukás,
Sírig tartó nagy versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet,
S meg nem találni, - ez az élet. "

 

Madách Imre 

 

 

 

„ ...őrizd az embert magadban,
hogy jogod legyen a szóhoz,
hogy súlya lehessen a szavaidnak,
hogy méltó maradj a munkához... "

 

Kósa Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Ha az egész órát
úgy betöltöd,
hogy benne érték
hatvan percnyi van
minden kincsének
bírod ezt a földet,
S ami még több,
ember vagy, fiam. "

 

Kipling

 

 

 

 

 

 

„ Minden nap megszűnik valami,
Amiért az ember szomorkodik,
De mindig születik valami új,
Amiért érdemes élni és küzdeni. "

 

Herakleitosz 

 

 

 

 

 

 

 

„ Régi harcok, régi kopott könyvek
Derű, mosoly, néha fájó könnyek
Múlik minden, suhannak az évek
Búcsút intünk fájó diákévek. "

 

Hemingway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Az élet, a munka tárt karokkal vár
Hogy szép lehetsz-e? csupán csak rajtunk áll. "

 

Fagyejev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Az emlék olyan virág, amely nem hervad el soha,
Eső nem tépi el, szél nem hordja tova,
Gyűjtsél tehát csokorba, amennyit csak lehet,
A csokor közt őrizd meg örök emlékemet. "

 

Anonymous 

 

 

 

 

 

"Ami fél, azt el ne fogadd, 
 Egészet akarj, és egészet adj!" 
                     (Ady)

 

 

 

 

 

"Úgy élj a jelenben, hogy 
               megbánás nélkül 
         gondolhass a múltra." 
                    (Ady)

 

 

 

"Mi mindig, 
 mindenről elkésünk. 
 Késő az álmunk, 
 a sikerünk 
 szívünk, nyugalmunk, ölelésünk 
 Mi mindig mindenről elkésünk." 
                  (Ady)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bár zord a harc, 
 megéri a világ 
 Ha az ember 
 az marad, ami volt; 
 Nemes, küzdő, szabadlelkű diák." 
                         (Ady)

 

"A szárny megnőtt üresen áll a fészek 
 Csak álom volt a szép diákvilág 
 S mint a fecske alkonyati szélben 
 Ma szárnyat bont egy sereg diák." 
                         (Ady)

 

"Nem kívánom senkitől, 
 hogy csodás dolgot tegyen, 
 de joggal elvárom mindenkitől, 
 hogy mindig ember legyen." 
                       (Ady)

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nem hal meg az, ki milliókra költi 
 Dús élete kincsét, ámbár napja múl, 
 Hanem lezárva ami benne földi, 
 Egy éltető eszmévé finomul, 
 Mely fennmarad és nőttön no tiszta fénye, 
 Amint időben, térben távozik, 
 Melyhez tekint fel az utód erénye: 
 óhajt, remél, hisz és imádkozik." 
                             (Arany János)

 

"Nemes önbizalom, de ne az önhittség 
 Rugói lelkedet nagy célra feszítsék, 
 Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, 
 Ember lenni mindég, minden körülményben." 
                        (Arany János)

 

"Útjaink százfelé válnak, 
 De szívünk egy célért dobog, 
 Nekivágunk a küzdelmes mának, 
 És épít karunk egy szebb holnapot..." 
                 (Arany János) 
  
"Legnagyobb cél pedig itt-e földi létben 
 Ember lenni mindig, minden körülményben." 
                            (Arany János)

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mindenik embernek 
 a lelkében dal van 
 És a saját lelkét 
 hallja minden dalban 
 És akinek a lelkében az ének 
 Az hallja a mások énekét is szépnek" 
                      (Babits Mihály)

 

"Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, 
 Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj. 
 Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, 
 Mint a nyíl s zuhogó patak." 
                    (Berzsenyi Dániel)

 

"Életünk termése szolgálja hazánk dicsőségét! 
 Mi vagyunk az aranyló, hullámzó búzatábla, 
 mi vagyunk az eljövendő ország magvetése. 
 S szeretnénk részeseivé lenni annak a világnak, 
 amelyet betölt nemzetünk dicsősége." 
              (Meditáció a 72. zsoltárhoz)

 

"Vigyázz nagyon, hogy ember maradj 
 holnapra törve a mából, 
 és túl  ne lobbanj 
 holnapután 
 a tegnapi 
 lángolástól" 
      (Boór András)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Senkinek sem kötelessége 
 Hogy nagy ember legyen 
 Már az is nagyon szép, 
 Ha valaki ember tud lenni." 
             (Alfred Camus)

 

"Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk 
 valamiben és, hogy ezt a valamit 
 bármi áron el kell  érnünk." 
                             (Curie)

 

"Találkozás és búcsúzás 
 az élet annyi csak, 
 Valaki jön, valaki megy, 
 S az emlék megmarad." 
            (Leonard Da Ung)

 

"A boldogsághoz semmi sem 
 szükségesebb, 
 mint, hogy 
 életünk egy meghatározott 
 célja legyen" 
                 (Eötvös József)

 

"Ott hol mondhatja: szabad vagyok, 
 ott hazáját fogja  találni minden ember" 
                      (Eötvös József)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Az élet, a munka tárt karokkal vár 
 Hogy szép lehetsz-e? csupán csak rajtunk áll." 
                                   (Fagyejev)

 

"Ne csüggedj, 
      hisz ifjú vagy, 
 S minden elérhető, 
 Ha van benned 
            bátorság, 
 Remény, s szeretni 
                erő... 
                      (Goethe)

 

"Tetteidnek tudjál örülni, 
 más tetteit tudd megbecsülni, 
 főként ne gyűlölj egy embert se, 
 s a többit hagyd az Úristenre!" 
                     (Goethe)

 

"... Élni való minden élet, 
 Csak magadnak hű maradj 
 Veszteség nem érhet téged, 
 Hogyha az lész, ami vagy." 
                 (Goethe)

 

 

"Emberi törvény kibírni mindent 
 S menni mindig tovább, 
 Még akkor is ha nem élnek már benned 
 Remények és csodák." 
                 (Hemingway)

 

"Régi harcok, régi kopott könyvek 
 Derű, mosoly, néha fájó könnyek 
 Múlik minden, suhannak az évek 
 Búcsút intünk, fájó diákévek." 
                 (Hemingway)

 

"Régi harcok, 
 régi kopott könyvek. 
 Mosoly, derű 
 néha fájó könnyek. 
 Múlik minden, 
 rohannak az évek. 
 Búcsút intünk, 
 múló diákévek." 
        (Hemingway)

 

 

"Minden nap megszűnik valami, 
 Amiért az ember szomorkodik, 
 De mindig születik valami új, 
 Amiért érdemes élni és küzdeni." 
              (Herakleitosz)

 

"Ne légy ma ez 
 holnap emez 
 s jövőre ismét 
 mást szemezz. 
 Érc légy mely 
 mindig egy marad 
 ne törmelék - dirib - darab. 
                 (Ibsen) 
  
"Ám, úgy kell lennie: 
  A végtelen felé halad az út, 
  Amely a végtelenből érkezik." 
                (Illyés Gyula)

 

 "Az igaz ember hitét, meggyőződéseit 
  nagy katasztrófák sem képesek 
  sarkaiból kifordítani." 
                        (Jókai Mór)

 

 

"Én mondom 
 Még nem nagy az ember 
 De képzeli, hát szertelen 
 Kísérje két szülője szemmel 
 a szellem és a szerelem. 
            (József Attila)

 

"Igazi lelkünket akárcsak az 
       ünneplő 
              ruhánkat 
 gondosan őrizzük meg, 
 hogy tiszta legyen az ünnepekre." 
                     (József Attila)

 

"Hiába fürösztöd önmagadban, 
 Csak másban moshatod meg arcodat. 
 Légy egy fűszálon pici él 
 S nagyobb leszel a világ tengelyénél." 
                       (József Attila)

 

"Én mondom: Még nem nagy az ember 
 De képzeli hát szertelen 
 Kísérje két szülője szemmel: 
 A szellem és a szerelem." 
                 (József Attila)

 

 

 

 

"Lehet, hogy gyenge még a hangunk 
 Lehet, hogy léptünk még bizonytalan, 
 De indulunk a szépet, jót akarjuk, 
 Érezzük, hogy hitünknek szárnya van." 
                        (Juhász Gyula)

 

"Mennyi szín és furcsaság 
 és élet mindez és mennyi 
 emlék és mennyi remény" 
                 (Karinthy)

 

"Ha az egész órát 
 úgy betöltöd, 
 hogy benne érték 
 hatvan percnyi van 
 minden kincsének 
 bírod ezt a földet, 
 S ami még több, 
 ember vagy, fiam" 
           (Kipling)

 

"Életed útját magad választod, 
 Válassz hát úgy, ha egyszer 
 Elindulsz, nincs már visszaút." 
                  (Kodály Zoltán)

 

"...őrizd az embert magadban, 
 hogy jogod legyen a szóhoz, 
 hogy súlya lehessen a szavaidnak, 
 hogy méltó maradj a munkához...." 
                     (Kósa Ferenc)

 

"Soha le nem mondani 
 Soha el nem csüggedni 
 Ha kell mindig újra kezdeni" 
                   (Kossuth)

 

"A haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel, 
 amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz." 
                                             (Kossuth)

 

"... nincsen szebb kora az emberiségnek 
 mint az első ifjúság évei. Azon láncok, 
 melyek akkor köttetnek, nem szakadnak 
 el örökké, mert nem a világban kerestünk 
 még akkor barátokat, hanem a barátjainkban 
 leltük fel az egész világot" 
                                  (Kölcsey) 
  
"20 éves lesz lassan 
 már a gyermek, 
 álmainak fénye 
 szakadt már, 
 De hiszi még, hogy 
 új álmai  lesznek 
 s álmaiért újra 
 síkra száll." 
        (John Lennon)

 

"Mi dolgunk a világon? 
 Küzdeni erőnk szerint 
 A legnemesebbekért" 
              (Vörösmarty)

 

 

 

"Jegyezd meg jól, 
 de ne csüggedj soha, 
 remény, csalódás, 
 küzdelem, bukás, 
 sírig tartó nagy 
 versenyfutás. 
 Keresni mindig a jót, 
 a szépet, 
 s meg nem találni, - 
 ez az élet." 
              (Madách)

 

"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, 
 Remény, csalódás, küzdelem, bukás, 
 Sírig tartó nagy versenyfutás. 
 Keresni mindig a jót, a szépet, 
 S meg nem találni, - ez az élet." 
                              (Madách)

 

"Karod erős - szíved emelkedett: 
 Végtelen a tér, mely munkára hív." 
                      (Madách Imre)

 

"Szabadon bűn és erény közt 
 Választani mily nagy eszme, 
 S tudni mégis, hogy felettünk 
 Pajzsul áll Isten kegyelme 
 Tégy bátran hát ... " 
                      (Madách Imre)

 

 

 

"A világi méltóság, 
          aranyfüst és játékpénz, 
 de az emberi méltóság valóság, 
                       színarany 
 miért játszol hamis pénzért, mikor 
                           Isten 
 megtömte zsebed színarannyal?" 
                       (Márai Sándor)

 

"Önmagunk megismerése 
 a legnagyobb utazás, 
 a legfélelmetesebb felfedezés, 
 a legtanulságosabb találkozás." 
                  (Márai Sándor)

 

"Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, 
 az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, 
 hogy ami emberileg lehetséges 
 és megszokott, azt te is elérheted." 
                       (Marcus Aurelius)

 

"Töröld le könnyedet 
 Kisírt szemedben mosoly 
 legyen és derű, 
 Minden nap kezdődik valami 
 valami nagyszerű 
 valami gyönyörű." 
               (Nagy László)

 

"Megcélozni a legszebb 
 álmot 
 Komolyan venni a 
 világot 
 Mindig szeretni és 
 remélni 
 Úgy érdemes a földön 
 élni" 
          (Papp Lajos)

 

"Nemes szép élethez 
 nem kellenek nagy cselekedetek 
 Csupán tiszta szív 
 és sok, sok szeretet." 
                       (Pázmány Péter)

 

 

 

"Bármily erővel, bármily áldozattal 
 Hazát kell nektek is teremteni! 
 Egy új hazát, mely szebb a réginél, 
 És tartósabb is, kell akarnotok." 
                            (Petőfi Sándor)

 

"Haza és szabadság, 
 Ez a két szó, melyet 
 Először tanuljon 
 Dajkától a gyermek" 
             (Petőfi Sándor)

 

"Légy tölgyfa, mit a fergeteg 
 ki képes dönteni, 
 De méltóságos derekát 
 Meg nem görbítheti" 
                     (Petőfi Sándor)

 

 

 

"Az elszakadás áll előttünk, 
 Világi lárma csalogat, 
 Az útra néz mindenki köztünk, 
 Kigyúl az ifjú gondolat." 
                      (Puskin)

 

"Ember vigyázz, figyeld meg jól  világod, 
 ez volt a múlt, emez a vad jelen. - ... 
 és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, 
 hogy más legyen" 
                            (Radnóti Miklós)

 

"Ah vége, vége! Vagy ki tudja? 
 Diák marad az ember, amíg él, 
 Leckéjét a sírig tanulja: 
 Nehezebbet folyvást a réginél!" 
                (Reviczky Gyula)

 

"Jól csak a szívével lát az ember, 
 ami igazán lényeges 
 az a szemnek láthatatlan" 
               (Saint-Exupéry)

 

"...Mindenek fölött 
 Légy hű magadhoz: így, mint napra éj, 
 Következik, hogy ál máshoz se léssz. 
 Isten veled: áldásom benned ezt 
 Érlelje meg majd!" 
                  (Shakespere: Hamlet)

 

"Hinni a szépet, 
 lehetetlent, 
 Hogy egyszer valóra válik. 
 Hinni a vágyban, 
 akaratunkban. 
 Ha kell hát bízni halálig." 
              (Szabó Lőrinc)

 

"Hinni a szépet, lehetetlent, 
 Hogy egyszer valóra válik. 
 Hinni a vágyban, akaratunkban. 
 Ha kell hát bízni halálig." 
                 (Szabó Lőrinc)

 

 

 

  
"Eddig csak álmodtunk, terveztünk még, 
 most valóra válhat minden ami szép. 
 Az élet, a munka tárt karokkal vár, 
 S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll." 
                            (Szabó Pál)

 

"Most valóra válik minden , ami szép, 
 Az élet, a munka tárt karokkal vár, 
 s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll" 
                           (Szabó Pál)

 

"Az ember csak annyit ér,  amennyi 
 hasznot hajt embertársainak,  hazájának 
 s ezáltal az egész emberiségnek" 
                             (Széchenyi István)

 

"A lehetetlent is 
 Szabad  lesz remélni! 
 Meglátod, hogy milyen 
 Érdekes lesz élni." 
           (Szép Erno)

 

"Nehéz, vagy könnyű? Beleroskadok? 
 Csak annyit érek, amennyit vállalok, 
 Mert szívemben a jövőt hordozom, 
 és alkuba már nem bocsátkozom!" 
                      (Tamási László)

 

"Előre, föl, miénk az élet, 
 A széles földnek kerekén 
 Szemünkben csillog az ígéret 
 És bennünk ring a jó remény!" 
                  (Tóth Árpád)

 

"Fény vagy te is, lobogj hát, 
 Melegíts és égess, 
 Hinned kell, hogy a világ 
 Teveled is ékes." 
                 (Tóth Árpád)

 

"És érezzék egy kézfogásról rólad, 
 hogy jót akarsz és te is tiszta , s jó vagy 
 Egy tekintetük  elhitesse véled 
 Szép dolgokért élsz, és érdemes élned." 
                               (Váci Mihály)

 

"Nem elég jóra vágyni: 
 a jót akarni kell! 
 És nem elég akarni: 
 de tenni, tenni kell." 
            (Váci Mihály)

 

"Ha van mihez bízhatnod a jelenben, 
 Ha van mit érezz, gondolj és szeress, 
 Maradj az élvvel kínáló közelben 
 S tán szebb, de csalfább távolt ne keress." 
                           (Vörösmarty Mihály)

 

"Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába: 
 Egy egész világ nem a birtokunk, 
 Amennyit a szív felfoghat magába, 
 Sajátunknak csak annyit mondhatunk." 
                            (Vörösmarty Mihály)

 

 

 

"20 éves lesz lassan  már a gyermek, 
 álmainak fénye veszett már, 
 de hiszi még, hogy  új álmai  lesznek 
 és álmaiért újra harcba  száll." 
                    (Neil Young)

 

"Az élet rögös és nehéz 
 Te mindig csak előre nézz!" 

 

"Induljunk vígan és remélve, 
 A boldog szép jövő elébe 
 Miénk a föld a nap alatt, 
 Míg szívünk bátor és szabad"

 

"Ha kilépsz az életbe, 
 Élj sok boldog évet, 
 Szeress te is úgy bennünket 
 Mint ahogy mi téged."

 

"Kísérjen az öröm 
 Kerüljön a bánat 
 Siker koronázza 
 További munkádat."

 

"Nem csend! Csak Fáradság 
 Szerezheti meg szívednek 
 Nyugalmát, használni akarok 
 Ez emberi hivatásunk."

 

"Elmúló mind, ami csillog a fényben 
 Halhatatlan mind, mi ég a szívben"

 

"Tiszteld az embert 
 Szeresd a szépet 
 Tanulj küzdeni 
 Mert ez az élet"

 

"Bármerre vezessen sorsod 
 légy mindig szerencsés és boldog"

 

"Minden nehéz utat 
 Legyőz az akarat"

 

"Folytasd dolgod, képezd magad, 
 Komolyan vedd minden nap terhét 
 Szerencse aztán jön majd magától 
 Nyer bő okulást tapasztalásból"

 

"Vidd ezt a virágot csillogó szemekkel, 
 Őrizd emléküket igaz szeretettel."

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 273
Tegnapi: 811
Heti: 1 964
Havi: 18 816
Össz.: 4 611 942

Látogatottság növelés
Oldal: BALLAGÁSI VERSEK,IDÉZETEK
ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK - © 2008 - 2019 - elvonultan.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »